Chính sách đổi trả

- Forrestrun.vn không hỗ trợ trả hàng hoàn tiền

- Có hỗ trợ đổi hàng trong 7 ngày vì bất cứ lý do gì, miễn là chưa sử dụng. Bạn có thể mang hàng tới trực tiếp các cơ sở của Forrestrun.vn để đổi hàng, miễn là giày chưa có dấu hiệu sử dụng. Nếu ở xa, bạn hãy gửi hàng tới Forrestrun.vn. Sau khi nhận được hàng và xác nhận hàng đủ điều kiện đổi hàng, Forrest Run sẽ gửi lại hàng tới bạn.

Danh mục

Giỏ hàng